ایزو ۲۹۰۰۱ نفت و گاز چیست ؟
 
بدلیل  پرخطر بودن و حساسیت بالای صنایع نفت گاز و پتروشیمی ، کمیته فنی ISO/TC 67  اقدام به تدوین یک مشخصه فنی Technical Specification     بر اساس الزامات ISO 9001:2000 نمود . این استاندارد با کد ISO/TS 29001 به نام صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم مدیریت کیفیت خاص بخش – الزامات سازمان های تامین کننده محصول و خدمت تدوین شد.
این مشخصه ی فنی با همکاری سازمان جهانی ISO و موسسه نفت آمریکا ( API ) منتشر شده است.

ISO/TS 29001  سيستم مدون و منظمی  را براي طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات براي صنايع  نفت، گاز ، پتروشيمي مشخص کرده و چرخه زنجیره تامین را از شکل گیری محصول/ خدمت تا رفع نیاز کارفرما کنترل می نماید.
کمیته فنی ISO/TC 67   وظیفه تدوین استاندارد های مواد ، تجهیزات و تاسیسات فراساحل صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی را به عهده دارد و تا سال 2010  بیش از 166 استاندارد مختلف را تدوین نموده و کشور ایران نیز از اعضای اصلی آن می باشد .
نخستین ویرایش   ISO/TS 29001 در سال 2003 ؛ دومین ویرایش در  سال 2007 و سومین و آخرین ویرایش  در سال 2010   منتشر شد.
استاندارد ISO 29001  دقیقا منطبق بر ساختار  استاندارد ISO 9001 می باشد و  و الزامات خاص این صنایع به انتهای هر بند استاندارد افزوده شده است.
این استاندارد برای چه کسانی مناسب است ؟
این استاندارد  مورد استفاده پیمانکاران EPC، تامین کنندگان و پیمانکاران شاغل درصنایع نفت ، گازو پتروشیمی است.
با توجه به منحصربفرد بودن این استاندارد ، پیاده سازی استاندارد ISO/TS 29001:2010 و داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 امتیازی برای شرکت درمناقصات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی محسوب می شود.
دلیل این امتیاز را می توان در موارد زیر دانست
 داشتن استاندارد ISO/TS 29001 نشان دهنده تعهد سازمان به  مدیریت بهینه ی ریسکها ، ساده کردن عملیات جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات و ارزیابی دقیقتر است .تمامی این موارد به تعالی و  بهبود مستمر یک سازمان می انجامد.بدون شک ارگانهای بزرگ دولتی برای واگذاری پروژه های عظیم خود در سطح ملی ، بدنبال شناسایی چنین سازمانهایی هستند.
سازمانهای دولتی در حوزه صنایع نفت و گاز ، برای  انتخاب پیمانکاران ، ارزیابی عملکرد پیمانکاران وتامین قطعات و تجهیزات ازتامین کنندگان  سختگیری های ویژه ای دارند که قابل مقایسه با حوزه های دیگر نیست.  مطمئنترین راه برای اطمینان ازعملکرد مناسب پیمانکاران و تامین کنندگان داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 است.