ایزو 16718 فرآیند طراحی یکپارچه برای دکوراسیون داخلی ساختمان با کیفیت بالا از جمله جنبه های معماری و مهندسی، اعم از روشنایی روزو روشنایی مصنوعی برای رضایت کاربران، رفاه و بهره وری و همچنین عملکرد انرژی و پایداری ساختمان را فراهم می آورد.

  با پیاده سازی استاندارد ISO 16817:2012 به این مهم دست خواهید یافت که بتوانید با کاربرد بهتر اصول طراحی یکپارچه برای دکوراسیون داخلی ساختمان با کیفیت بالا سازمان خود را به صورت یک سازمان بین المللی به جهانیان معرفی کنید و اعتبار سازمانی و ساختمانی خود را افزایش دهید.در این گواهینامه همه مراحل ساخت و طراحی ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف دکوراسیون داخلی تحلیل می شود و راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.