چگونگی  استفاده از سپرده‌گذاری ۲۵۰میلیون یورویی؛ شرایط صدور ضمانت نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی


: 1400

اتاق ایران طی نامه‌ای شرایط استفاده از سپرده ‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه به منظور صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را اعلام کرد.

چگونگی  استفاده از سپرده‌گذاری ۲۵۰میلیون یورویی؛ شرایط صدور ضمانت نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی

اقتصادنیوز

اتاق ایران طی نامه‌ای شرایط استفاده از سپرده ‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه به منظور صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازایبِنا، در نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد شرایط سپرده گذاری برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطرح شد:

/ با عنایت به بند ۴ مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور مبنی بر سپرده‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی از منابع توسعه ملی به منظور تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شرایط ویژه سپرده‌گذاری فوق در بانک‌های عامل جهت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به شرح زیر می باشد

۱. ارائه مجوز کمیته ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص ضمانت‌نامه مذکور

۲. ارائه مجوز این بانک به بانک عامل در خصوص صدور ضمانت نامه مورد نظر

۳. ارائه گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران /  مشاوران سازمان برنامه کشور توسط صادرکننده خدمات  فنی و مهندسی جهت استفاده از تسهیلات مذبور

۴. استفاده از سپرده مزبور جهت صدور ضمانت نامه صرفا منوط به برنده شدن صادرکننده در مناقصه خارجی است.

۵. استفاده از سپرده مزبور صرفا جهت صدور ضمانت‌نامه پیش پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد.

۶. استفاده از سپرده مزبور صرفا بابت ضمانت‌نامه‌هایی خواهد بود که بر اساس فهرست کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ در ارتباط با بانک های ایرانی دارای مشکل هستند.

۷. پرداخت تسهیلات مزبور به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه ی اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

۸. پرداخت تسهیلات فوق به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، ممنوع است.

۹. نرخ سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی بابت صدور ضمانت نامه پیش پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسی در صورت گشایش اعتبار اسنادی L/C به میزان دو درصد و در غیر این صورت به میزان ۲.۵ درصد تعیین شده است.

۱۰. صدور ضمانت نامه از طرف بانک های عامل سپرده پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه مطابق شرایط مندرج در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

۱۱. بانک عامل باید بلافاصله پس از واریز وجه سپرده، نسبت به صدور گواهی سپرده و ارسال به صندوق توسعه ملی اقدام کند.

۱۲. وجه التزام نیز طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

۱۳. ارزش و مدت زمان قرارداد سپرده‌گذاری مورد بحث بسته به شرایط طرح، درخواست بانک عامل و سیاست های صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.

۱۴. به منظور استفاده از تسهیلات مذکور در چارچوب شرایط فوق، آن بانک می‌تواند درخواست خود را به صندوق توسعه ملی ارسال نماید تا پس از بررسی درخواست ، نسبت به سپرده گذاری ارزی توسط صندوق مزبور اقدام لازم انجام گردد.