استاندارد ISO 17025 چیست؟


: 2920

استاندارد ایزو 17025 در برگیرنده ی کلیه الزامات برای اجرای سیستم مدیریت منسجم ، و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این الزامات باعث تضمین تولید نتایج معتبراز لحاظ فنی می شوند. مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند این استاندارد را بعنوان مبنای تایید صلاحیت قرار می دهند. . این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001 بوده و اكنون جایگزین هر دوی آنها شده است. در تدوین این استاندارد ، الزامات استاندارد ISO 9001 در حوزه خدمات آزمون و کالیبراسیون ، لحاظ شده است. استاندارد ایزو 17025 همچنین شامل الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی می باشد.

 

 

ISO17025

 

استاندارد ایزو 17025 در برگیرنده ی  کلیه الزامات برای اجرای سیستم مدیریت منسجم ، و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد.

این الزامات باعث تضمین تولید نتایج معتبراز لحاظ فنی می شوند.

مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند این استاندارد را بعنوان مبنای تایید صلاحیت قرار می دهند.

.  این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001   بوده و اكنون جایگزین هر دوی آنها شده است.

در تدوین این استاندارد ، الزامات استاندارد ISO 9001 در حوزه  خدمات آزمون و کالیبراسیون ،  لحاظ شده است. استاندارد ایزو 17025 همچنین شامل الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی می باشد.

این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

 1. قلمرو
 2. منابع اصلی
 3. واژگان فنی و تعاریف
 4. الزامات مدیریتی
 5. الزامات فنی

بندهای 4 و 5 حاوی  الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

 

 

 

 

 

آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

-          سازمان آزمایشگاه

-          نظام کیفی

-          کنترل اسناد

-          رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها

-          استفاده از پیمانکاران فرعی

-          خدمات خرید و تامین

-          خدمات به ارباب رجوع

-          شکایات

-          کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق

-          اقدامات اصلاحی

-          اقدامات بازدارنده

-          ممیزی داخلی

-          بازنگری مدیریتی

 

iso17025

 

رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

-          کارکنان- امکانات و شرایط محیطی

-          روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی

-          تجهیزات

-          ردیابی اندازه‌گیری‌ها

-          نمونه برداری

-          حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون

-          تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون

-          گزارش‌دهی نتایج

اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد. 

.این استاندارد در بر گیرنده انواع آزمونها و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد،روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام می شود.این استاندارد در مورد کلیه ی سازمان های انجام دهنده آزمون/و یا کالیبراسیون کاربرد دارد.

این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاهها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره فعالیتهای آزمون ویا/کالیبراسیون کاربرد دارد.این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه ها در حوزه سیستم مدیریت برای کیفیت و همچنین برای فعالیت های اداری و فنی آن هاست.

 

ISO17025

 

 این استاندارد باید توسط سازمانهای اعتبار بخشی (ACCREDITATION BODY) ممیزی و صادر گردد.لذا با توجه به این  اصل ،  تنها سازمان اعتبار بخشی حاضر در ایران مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) قادر به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 17025 میباشد.

ISO17025

اعتمادسازي
-شناسایی بین المللی

بازارهاي خارج از کشور در بین نهادهاي صدور مجوز مختلف، شرکتی که توسط مرجع تایید صلاحیت معتبر تایید شده باشد را با سهولت بیشتري میپذیرند و نتایج آزمون و بازرسی آن را با اطمینان قبول می کنند.

کاهش ریسک ارائه نتــایج آزمون، خدمـات و محصولات غیر قابل اطمینان
کاهش هزینه ها بدلیل  بهبود بهره وري، کاهش خرابیها، کاهش آزمون مجدد و....
- اثبات اعتبار
 • توانایی فنی آن  آزمایشگاه براي آزمون سیستمها، محصولات، قطعات یا موادي که آزمایشگاه، مدعی مهارت در آزمون آنها است.
 • حصول اطمینان کارفرمایان از  تولید نتایج معتبر ،  قابل دفاع و طبق استانداردهای مربوطه .
 •  ایجاد رویکرد سیستماتیک براي کنترل تمامی فعالیتها و تعریف رویه ها و مستندات مناسب
 • قابلیت ردیابی اندازه گیري و کالیبراسیون با استانداردهاي بین المللی
 • بهبود مستمر کیفیت محصولات و داده ها و اثربخشی آزمایشگاهی


-  

 • افزایش کیفیت دانش کارکنان و کاهش نقائص و زواید و بهبود خدمات
 •  مناسب بودن روشهاي آزمون
 •  تناسب کالیبراسیون و تعمیر و نگهداري از تجهیزات و محیط آزمون
 • تسهیل روند پذیرش نتایج آزمایش بین کشور ها

 

هرمس

- كنترل سیستماتیک شرایط محیطی استاندارد برای كاركرد بی نقص تجهیزاتی كه اندازه گیری توسط آنها انجام می گیرد.
- انجام به موقع كنترلهای مورد نیاز روی تجهیزات و برنامه ریزی مدون جهت كالیبراسیون دوره ای آنها،
- كنترل سیستماتیک كلیة اقلام مورد نیاز ( استاندارد و غیر استاندارد ) برای كالیبراسیون تجهیزات.
- آموزش نمونه برداری علمی به نمونه گیران، طبق استانداردهای مرجع
- كنترل سوابق تمامی فعالیتهای مرتبط با سیستم
- شناسایی و كنترل تمامی منابع تولید خطا درتست یا كالیبراسیون و محاسبة میزان تأثیر آنها در نتایج
- تعریف مكانیزم شناسایی، كنترل و مقابله با كارهایی كه بر خلاف الزامات سیستم اتفاق می افتند
- ارزیابی ادواری یا موردی اثر بخشی سیستم و گزارش آن به مدیریت ارشد سازمان

-
 

صدور ایزو ISO/IEC 17025 برای چه کسانی است  ؟

ISO / IEC 17025 برای هر سازمانی که تست، نمونه برداری، آزمایش ، کالیبراسیون مفید است.

اخذ گواهینامه ایزو 17025 برای دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، دولت ها، سازمان های بازرسی، سازمان های صدور گواهینامه و دیگر ارگان های مربوط به ارزیابی انطباق با نیاز به انجام آزمایش، نمونه برداری یا کالیبراسیون مفید است

چه تغییرات کلیدی از ورژن 2005 به 2017 به وجود امده است ؟

·        تجدید نظر در اسکوپ در راستای  پوشش همه فعالیت های آزمایشگاهی، از جمله آزمایش، کالیبراسیون و نمونه برداری مرتبط همراه با کالیبراسیون و آزمایشات نهایی.

·         اتخاذ یک ساختار جدید  برای تطبیق  با سایر استانداردهای ایزو .